Almanca Kursu Programı

The Best English Dil Okulunda almanca kursu konusunda deneyimli Türk ve Alman öğretmenler tarafından verilmektedir. Almanca programımız, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nce (GER *) kabul edilen A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere toplam 6 seviyeden oluşur. Her kur toplam 72 ders saati içerir. Amaç, öğrencilere Almancayı etkin ve eğlenceli aktivitelerle desteklenmiş sınıflarda öğretmektir.

A1
Birinci kur olan A1 da Almancaya genel giriş yapılmakla birlikte, dil bilgisi kuralları ve dilin temel yapısı öğretilir. Geniş zaman ve basit cümlelerle günlük hayattaki alışıldık ifadelerin kullanımı ders kitabı konuları arasındadır. Bu kuru bitiren bir kişi kendini ve başkalarını tanıtabilir, kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilir ya da sorulan sorulara cevap verebilir. Basit cümleler ve kalıpları kullanarak iletişim sağlayabilir.


A2
Daha önce edinilmiş Almanca bilgisi desteklenerek, yeni dilbilgisi kuralları ve kelimeler öğretilir. Kişi kendisi, ailesi, alışveriş, iş hayatı ve yakın çevre ile ilgili konularda rahatlıkla iletişim kurabilir. Basit cümlelerle yaşadığı şehir, eğitimi ve ihtiyaçlarını anlatabilir. Modern eğitim araçlarıyla donatılmış sınıflarımızda yabancı dil görsel ve işitsel olarak sunulur.


B1
Temel Almanca bilgisine sahip kişilerin çeşitli bağlaçlar ve yeni cümle yapıları öğretilerek yabancı dil bilgisi geliştirilir. Günlük konular ve hobileri hakkında konuşması için gerekli kelimeler çeşitli etkin öğretim metotları kullanılarak sunulur. Seyahatlerde ya da günlük hayatta Almanca konuşması gereken durumlarda başarı sağlayabilir. Yaşadığı olayları ve kişisel deneyimlerini, hayallerini, hayattan beklentilerini anlatabilir.


B2
Ders kitabının çeşitli konulardaki okuma parçalarını anlayıp, bu parçalardaki konularla ilgili yorum yapabilir. Temel dil bilgisi kuralları ve tüm zamanları etkin şekilde kullanabilir. Almancayı zorluk çekmeden akıcı ve doğru şekilde kullanabilecek bilgi birikimine sahiptir. Sohbet edilen tüm konuları tartışıp, farklı yönlerini avantaj ve dezavantajlarını dile getirebilir.


C1
Yabancı dili günlük hayatta, iş hayatında, mesleki eğitiminde ve yüksek öğreniminde etkili şekilde kullanmak için gerekli olan tüm dilbilgisi kuralları ve kelime bilgisine sahiptir. Ders kitabındaki konuların haricinde farklı kaynaklardan alınmış metinlerle dersler soru-cevap tekniğiyle işlenir. Bu kurda Almanca film izlenip, sonrasında filmin konusu, karakterler ve siz bu karakterlerden biri olsaydınız ne yapardınız gibi sorularda dersler öğrenci merkezli işlenir.


C2
Duyduğu ve okuduğu her şeyi rahatlıkla anlayabilen kişilerin, yazma becerileri geliştirilir. Farklı kompozisyon tarzları ve yazma teknikleri öğretilir. Yazılı ve sözlü olarak edindiği bilgiyi özetleyebilir ve sunum hazırlayabilir. Genel kültür konularında çeşitli yorumlar yapabilecek bilgi birikimine sahiptir. Almanca dilbilgisi kurallarının tamamını öğrenmiştir ve geniş kelime haznesine sahiptir, dolayısıyla kendini sözlü ya da yazılı olarak zorluk çekmeden ifade edebilir.
Önceki Sayfa