Genel Amaçlı İngilizce...

The Best English Dil Okulunda öncelikle bir seviye tespit sınavı ile öğrencilerin İngilizce dil bilgisi tespit edilir ve kendisine en uygun kur belirlenir. Okulumuz uluslararası geçerliliği olan toplam 6 kurdan oluşan eğitim sistemi uygular.
  1. Beginner (Başlangıç)
  2. Elementary (Temel)
  3. Pre-Intermediate (Ön Orta)
  4. Intermediate  (Orta)
  5. Upper-Intermediate (Üst Orta)
  6. Advanced (İleri)
Ayrıca derslerimizde DVD, AUDIO CD ve CD ROM gibi teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Her kurun ortasında ve sonunda yapılan sınavlarla, öğrencimizin dil gelişimi düzenli olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.


BEGINNER (1. Kur)

Ders kitabı- New Headway Beginner

Daha önceden İngilizce bilmeyen öğrencilerimize, günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken İngilizce dil bilgisi verilir. Bu seviyede öğrenim gören bir öğrenci temel olarak geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman öğrenmektedir. Ayrıca dilin yapısını tanıma amaçlı çeşitli isim, sıfat, fiil, zarf, zamir gibi kelimeleri ve cümle içindeki kullanımlarını öğretilir. İlk kurdan itibaren derslerdeki konuşma bölümlerini desteklemek amacıyla, yabancı öğretmenler tarafından dilin kullanımı farklı aktivitelerle sunulur. Birinci kuru bitiren öğrenci kendi yaşam tarzı, günlük ve geçmiş yaşantısını anlatmayı, bulunduğu ortamı veya evini detaylı şekilde tarif etmeyi, gittiği yerleri anlatmayı, çeşitli sorular sormayı, sorulan sorulara basit cevaplar vermeyi, yemek ısmarlamayı ve adres tarif etmeyi öğrenir.


ELEMENTARY (2.Kur)


Ders Kitabı –New Headway Elementary

Temel İngilizce seviyesi ile başlangıç seviyesini bitiren öğrencilerimiz ya da seviye tespit sınavı sonucuna göre ikinci kurdan başlaması uygun olan öğrencilerimiz, ikinci kurda daha fazla dilbilgisi kuralları ve kelime öğrenirler. Bu seviyede derslerde geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman farklılıkları karşılaştırmalı olarak öğretilir. Derslerde dil bilgisi kurallarının dışında,  zenginleştirilmiş okuma parçaları ile kelime öğretimi gerçekleştirilir. Ayrıca her seviyedeki derslerde yabancı öğretmenler tarafından İngilizcenin aktif kullanımını sağlayan farklı aktiviteler yapılır. İkinci kuru bitiren öğrencimiz artık rahat şekilde iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.


PRE-INTERMEDIATE (3.Kur)

Ders Kitabı- New Headway Pre-Intermediate

Yabancı dil bilgisi temel yapıları ve kalıpları bilen öğrencimiz, bu düzeyde kendini daha rahat ifade etmeyi ve günlük yaşantısındaki olayları anlatacak detaylı kelime ve yapıları öğrenir. Öğrenciler üçüncü kurda sıfatları kullanabilirler, nesneler ve kişiler arasında karşılaştırma yapabilirler ve her konuda İngilizce sohbet edebilecek bilgiye sahip olurlar.
Ayrıca konuşulan konuları üçüncü bir kişiye aktarmayı, etken ve edilgen cümle kurabilmeyi,  farklı konularda konuşmayı ve yorum yapabilmeyi öğrenirler.


INTERMEDIATE (4.Kur)

Ders kitabı- New Headway -Intermediate

İlk üç seviyede dilbilgisi kuralları ve kelime öğrenen öğrenciler, dördüncü seviyede daha çok okuma ve dinleme çalışmaları yaparak İngilizce bilgilerini geliştirirler. Bu seviyede üzerinde durulan temalar arsında tatiller, farklı kültür ve ülkelerdeki gelenekler, yemekler, gelecek için plan yapma, ülkeler arasındaki coğrafi farklar ve mevsimler bulunur. Intermediate kurunu başarıyla bitirenlerin kelime haznesi 2500 ün üzerindedir. Televizyon ve radyo programlarını kolayca anlayabilir, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar üzerinde yorum yapabilir ve sohbet edebilir.


UPPER-INTERMEDIATE (5.KUR)

Ders Kitabı- New Headway- Upper-Intermediate

Bu seviyedeki kursiyerler artık her ortamda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Ders konuları arasında finans, para ve yurtdışında yaşam, kanun ve suç, sağlık ve diyet, farklı sporlar, ilginç hobiler, moda hakkında konuşmalar, atasözleri, deyişler gibi çeşitli temalar bulunur. Beşinci kur olan Upper-Intermediate seviyeyi başarı ile tamamlayanlar, hedef olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört anadil becerisini üst düzeyde geliştirmiş olur.


ADVANCED (6.KUR)

Ders Kitabı- New Headway- Advanced

Son kur olan bu seviyede öğrenciler sözlü ya da yazılı olarak rahtlıkla kendini ifade etme becerisine sahiptir. Günlük hayatta karşılaşacakları metinleri okuyup anlayabilir, kendisi olan bir olayı ya da hikâyeyi anlatabilir. İdeal bir dünya, duygular, farklı ülkeler, iş, eğlence, batıl inançlar, bilgisayar, internet, gelenekler ve alışkanlıklar, yaşam stilleri gibi birçok konu hakkında konuşabilecek kelime ve dilbilgisine sahiptir. Anadilindeki kadar rahat kendini ifade edebilir, etkili iletişim kurabilir,  farklı alanlarda İngilizce ileri düzeyde eğitim alabilir. Yurtdışında üniversite okumaya ya da Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren okullarda dersi rahatlıkla takip edecek bilgi birikimine sahiptir.
Önceki Sayfa