Eğlenceli aktivitelerle destek programları...

The Best English Dil Okulu verdiği seçkin eğitim ile öğrencilerin İngilizceyi en etkin şekilde kullanmalarını hedefler. Dersler, ders kitabı dışında kullanılan çeşitli yardımcı materyaller ile daha renkli ve canlı hale getirilir.Ders konularına paralel olarak ve öğrenilenlerin tekrarı amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir ve oyunlar oynanır.

Conversation Club- Movie Club

Destek programlar arasında öğrencilere ücretsiz olarak sunulan "Conversation Club" ve "Movie Club" yer almaktadır.
Bu klüplerde yapılan yeni ve farklı aktivitelerle İngilizce öğreniminin daha eğlenceli ve zevkli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Conversation Club’da çeşitli resimler,gerçek eşyalar,müzik gibi unsurlar kullanılarak öğrencilerin İngilizceyi kullanma ve konuşma konusunda özgüvenlerini kazanmaları hedeflenmektedir.
Movie Club’da ise aktüel filmler izlenerek,bu filmlerle ilgili verilecek olan çeşitli materyallerle izlenilen film ve kullanılan İngilizce desteklenecektir.
 
Önceki Sayfa